Hosted by Altuğ Akın, H. Cenk Dereli and Sarphan Uzunoğlu

Kültür, teknoloji ve sanat âlemlerinde ufuk açıcı çalışmalara imza atan isimlerle sohbetler. Anahtar sözcüklerimiz: yaratıcılık, ihtimaller ve Türkiye.

Anahtar Sözcükler (Key Works)
Conversations with creators of stimulating works from Turkey’s fields of culture, technology and art. Our key words are creativity, possibilities and Turkey.