چیدمانی از کهکشان / Galactic Installation

فارسی [Färsi]

Artisthinktive Iran art

In this podcast contemporary Iranian artist, Mahsa Karimizadeh, talks about her recent exhibition in Aun Gallery in Tehran. She describes how nature, the infinite galaxy especially black holes and the microscopic world of atoms have constantly been primary sources of her artistic inspiration.

مهسا کریمی زاده هنرمند مجسمه سازی است که همواره طبیعت، جهان بی انتهای کهکشانها، سیاهچاله ها و حتی جهان میکروسکوپی اتمها نخستین منبع الهام بخش او در خلق آثار هنری بوده اند.او در جستجوی ماهیت سیاهچاله های فضایی به عنوان پدیده هایی که هم جهان را می بلعند و هم موتور متحرک جهان هستند، راه به دنیای درونی خود می برد. نمایشگاه اخیر او در گالری’’ آن“ اثر خلاقانه ای بود که ذهن مخاطب را به تصاویری از کهکشان و اجرام فضایی پیوند می زد